ส่งผลการวิ่ง
submit your result

หมายเลขวิ่ง
Your BIB Number
วันที่วิ่ง
Result Date
ระยะที่ต้องการสะสม
Direction
เวลาในการวิ่งครั้งนี้
Duration
ภาพยืนยันการวิ่ง
Picture of result

* ถ่ายภาพ หรือ แคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, นาฬิกาดิจิตอล, ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

* หากมีการอับโหลดภาพซ้ำ ระบบจะตัดผลการวิ่งของวันนั้นออกจากระบบ

* ระบบจะอับเดทอัตโนมัติหลังจากส่งผล และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และอาจมีการแก้ไขในภายหลัง