วิ่งสะสมระยะ

วิ่งได้ทุกที่ เก็บผลได้ทุกสนาม วิ่งที่ไหน วิ่งเมื่อไหร่ก็สะสมได้

การส่งผล
- ส่งผลโดยถ่ายภาพ หรือ แคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, นาฬิกาดิจิตอล, ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด
- ส่งผ่านทางเว็บไซต์ https://ninjablackrunning.com/vr/submit เท่านั้น
* นักวิ่งสามารถส่งผลสะสมระยะ จนกว่าจะครบระยะที่สมัครไว้ หรือส่งครั้งเดียวก่อนสิ้นสุดวันรับผล

ผลวิ่งล่าสุด

RUNNER DISTANCE DURATION PACE

ส่งผลการวิ่ง
submit your result

หมายเลขวิ่ง
Your BIB Number
วันที่วิ่ง
Result Date
ระยะที่ต้องการสะสม
Direction
เวลาในการวิ่งครั้งนี้
Duration
ภาพยืนยันการวิ่ง
Picture of result

* ถ่ายภาพ หรือ แคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, นาฬิกาดิจิตอล, ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

* หากมีการอับโหลดภาพซ้ำ ระบบจะตัดผลการวิ่งของวันนั้นออกจากระบบ

* ระบบจะอับเดทอัตโนมัติหลังจากส่งผล และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และอาจมีการแก้ไขในภายหลัง

VIRTUAL RUNNING EVENTS

กิจกรรมวิ่งสะสมระยะ

Ninja Black VR Series -  Aborigins

Ninja Black VR Series - Aborigins

เริ่มส่งผล : วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด : วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566