รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน
BIKINI RUN Chanthaburi 2025
และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

VIP (142 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  *นายกิตติเชษฐ์ ภูวศิษฏ์เบญจภา 48 - ชาย 2XL
  Akkapop Tinnasopharat 42 - ชาย M
  Alec Nyiri 63 - ชาย L
  Ammon Naksevee 44 - ชาย M
  Anuwat Phaison 31 - ชาย M
  Apichaya Lakaew 41 - หญิง 2S
  Areerat Intakaew 52 - หญิง S
  Arpachow Sukthummakul 50 - หญิง M
  Boonchu Chuensonthi 50 - ชาย M
  Buranun Thasoon 37 - ชาย L
  BURAPA KLAEWKRUAE 52 - หญิง S
  Chantana Kayatiwanai 51 - หญิง S
  Dennapa Sukjun 41 - หญิง 2S
  Ekky Moolla 46 - ชาย M
  Jarinyaporn Chonmaneechaiyawat 52 - หญิง 2S
  Kampanart chalad Kampanart chalad 40 - ชาย XL
  Kanokporn Kaewmaneechai 36 - หญิง S
  Kittikhun Nubankoa 38 - ชาย 3XL
  Kritsada Winyoowit 57 - ชาย XL
  KRUEKRITH KALONG 54 - ชาย 2S
  Mituna Boontang 38 - ชาย L
  Mr Jangdeacha 46 - ชาย XL
  N. Kristina Sulaiman 36 - หญิง 4XL
  N. Suhaida Sulaiman 43 - หญิง S
  Narong Khetkiri 44 - ชาย M
  Nathapon Suksa-nguan 39 - ชาย S
  Nawiya Potong 36 - หญิง 2S
  Nisakorn Anek 64 - หญิง L
  Nitan Naksomboon 39 - ชาย 3XL
  ornpapha rattanakulmetha 46 - หญิง M
  PANIDA DONPHUTTHA 37 - หญิง M
  Panya Ariyapatr 58 - ชาย M
  Panya Phongphaew 49 - ชาย L
  PANYA PHONGPHAEW 49 - ชาย L
  PANYA PHONHPHAEW 49 - ชาย L
  Pasaporn Anunsirikajohn 46 - หญิง 2S
  Pattaraporn Visesnakorn 45 - หญิง L
  Pattaya Thongjinda 47 - หญิง M
  PINLUK PHETSIRI 36 - หญิง M
  Prapai Pangsuk 61 - ชาย L
  Prapakorn Mityodwong 32 - หญิง M
  Pratya Panyamuang 38 - ชาย L
  Rachaya Kaewteepeung 42 - หญิง S
  Sasipean Pattaragosol 52 - หญิง 2S
  SIHASAK PRACHUM 62 - ชาย M
  Siravij Dejdham 48 - ชาย M
  SOMSAK BUNKRUAB 56 - ชาย XL
  Songkram Kaewruengsang 48 - ชาย M
  Soontaree Sangphat 64 - หญิง S
  Sorasin Potong 42 - ชาย S
  SUPARAT KALONG 54 - หญิง S
  Suwatchai Payakkha 49 - ชาย M
  Tawatchai Yupkaew 49 - ชาย S
  Teerasak Thangkaseenonthakul 42 - ชาย M
  Teerawut Pattaragosol 51 - ชาย M
  Thanachai Jeenpithank 32 - ชาย L
  Thanida Enda 41 - หญิง L
  Thanwalai Ratkananan 36 - หญิง 2S
  Wetchakpakaphanen Wetchaken 58 - หญิง 2S
  wiwat kanadee 46 - ชาย S
  Worrawich Prawech 38 - ชาย L
  Yaownat Thammapattapong 50 - หญิง S
  Yongkhazinn Zawharnnathh 39 - หญิง M
  กนกพร นิติวรรณอมร 52 - หญิง 2S
  กฤชณัฐ จักรุวงษ์ 42 - ชาย L
  กฤตลักษณ์ ธาดาบดินทร์ 61 - ชาย M
  กวี พุ่มพวง 57 - ชาย 2XL
  ขวัญเนตร พันธ์จุ้ย 50 - หญิง S
  คงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ 54 - ชาย L
  จันทร์เพ็ญ เล 49 - หญิง S
  จุฑามาศ โพธิ์ปริสุทธิ 48 - หญิง M
  ชัย สิริชัย 54 - ชาย M
  ฌานุต์ กล้าชาญชีวิน 57 - ชาย M
  ฐิตารีย์ ประพงษ์เลิศ 47 - หญิง S
  ฑศพล จรุงวรรณรัตน์ 45 - ชาย L
  ณฐนน บัวเผื่อน 42 - ชาย L
  ดญ.สุณัณณิการ์ บัวเผื่อน 10 - หญิง S
  ดอกรัก เศรษฐทัตต์ 53 - หญิง S
  ดารณี คล้ายแก้ว 50 - หญิง 3XL
  ทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย 60 - ชาย XL
  ทับทิม ประพงษ์เลิศ 51 - หญิง S
  ธนพร ชุ่มมงคล 43 - หญิง S
  ธนพร สตอฟเฟอเล็น 45 - หญิง 2S
  ธนวัน กิตติกูลกิจ 38 - ชาย M
  ธนันต์ พีระพัฒนพงษ์ 40 - ชาย L
  ธิรีนารถ ศรีสุริยชัย 60 - หญิง L
  ธีรเดช ล้อจักรชัย 41 - ชาย XL
  ธีรเดช ศรเดช 42 - ชาย M
  นงนุช นงนุช 50 - หญิง 2XL
  นงนุช บุพทักษิณ 61 - หญิง 2S
  นงลักษณ์ เอนกศรีสุดวุฒิ 53 - หญิง XL
  นฤนาท คำปัญญา 41 - ชาย M
  นวพร เมาลานนท์ 58 - หญิง S
  น้อย เรืองสวัสดิ์ 60 - หญิง S
  นายกำธร พงศ์สุทธิยากร 61 - ชาย M
  น้ำผึ้ง มากประยูร 54 - หญิง S
  นิศานาถ สุวรรณคลี่ 47 - หญิง S
  นิศารัตน์ เพิ่มสุข 61 - หญิง 2S
  บดีศร ตัณฑโอภาส 31 - ชาย M
  บุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ์ 54 - หญิง XL
  ประนอม บุญค้ำชู 50 - หญิง 2S
  ปรางมาศ น้อยสุวรรณ 48 - หญิง S
  ปิยวรรณ พัฒนกิจ 53 - หญิง L
  ปุณณิษา ชาหล่อนภูษิตา 38 - หญิง 2XL
  พจนารถ ติ่แตง 59 - หญิง XL
  พรทิพย์ สถาพรอานนท์ 58 - หญิง M
  พรนภา อินลา 52 - หญิง S
  พิกุล พานเงิน พานเงิน 54 - หญิง S
  พิไลพร เวชเคน 50 - หญิง S
  ภคมน รอดสี 53 - หญิง S
  ภาวินี ขจรไตรเดช 43 - หญิง M
  ยอแสง จี้สอน 58 - หญิง S
  รัชนี คล้ายแก้ว 49 - หญิง 3XL
  วนิดา อมรพรรณศิริ 56 - หญิง L
  วรางค์ฉัตร สวัสดิ์ฐานคุณ 43 - หญิง M
  วรินทร อุทธวัง 49 - ชาย 2XL
  วิสา ภูพงษ์พานิช 60 - หญิง M
  วิสุ รัตนบุตร 64 - ชาย L
  วุฒิชัย สายจันทร์ 43 - ชาย 4XL
  ศักดิ์ชัย หนูเอียด 35 - ชาย M
  ศิริลักษณ์ คุณมี 28 - หญิง M
  ศุพสิษฐ์กา ประตูชัย 58 - หญิง L
  ศุราภรณ์ เขาชำห้าน 40 - หญิง S
  สมชนะ สุจริตมนตรี 34 - ชาย S
  สลักจิต ชัยเจริญ 55 - หญิง 2S
  สิริการย์ พันศิริภารัตน์ 53 - หญิง S
  สิริชัย สมใจ 54 - ชาย M
  สิวภรณ์ ทองพา 33 - หญิง S
  สุนันท์ ยอดสิงห์ 43 - หญิง S
  สุภางค์ สมิทจิตต์ 63 - หญิง S
  สุภาพ ม่วงโมด 65 - หญิง M
  สุราตรี เหล่านภาพร 64 - หญิง L
  หรรษกฤษฎิ์ โสมอ่ำ 37 - ชาย M
  อนุสรา สงกลาง 37 - หญิง 2S
  อภินันท์ นิยมศิลป์ชัย นิยมศิลป์ชัย 54 - ชาย M
  อัจฉรีย์ ภูวศิษฏ์เบญจภา 47 - หญิง S
  อุดม พงษ์พิละ 43 - ชาย L
  อุรัช ปิ่นทอง 51 - ชาย L
  เจนนิเฟอร์ ชาน 41 - หญิง 4XL
  เสมอแข ธรรมสุนทร 39 - หญิง M
  เสาวภา พุ่มพวง 53 - หญิง XL
  โสภิส วิมลสิทธิ์ 53 - หญิง 2S

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @991cpllz